top of page

Adatkezelési tájékoztató

A WEBOLDALON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATFELVÉTEL SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Látogató!

A KESCH Kft. a weboldalon történő kapcsolatfelvétel során rögzített személyes adatokra vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A KESCH Kft. (székhelye: 1106 Budapest, Maglódi út 47., adószám: 10250725-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-062715) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

 

1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a KESCH Kft.

A KESCH Kft. nem nevezett ki adatvédelmi tisztviselőt, tekintettel arra, hogy nem folytat olyan adatkezelési tevékenységet, amely miatt ez szükségessé vált volna. 

 

2. Az adatkezelés jogalapja, illetve célja

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

 

3. A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során a kötelezően megadandó adatok a név, email cím. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart. 

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

 

4. A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a KESCH Kft. alkalmazottai kizárólag az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá. Az igénybe vett adatfeldolgozók adatai:

 

Tárhelyszolgáltatás:

 • Név: Wix.com Inc.

 • Székhely: 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.

 • Tel: 1-415-358-0857 | Fax: 1-415-358-0884

 • EIN/TAX ID : 262104214 : WIX.COM, INC

 

 1. Az Ön jogai

 

 1. Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a KESCH Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.

 

 1. Ön bármikor jogosult kérni a KESCH Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait.

 2. Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló, elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk.

 

 1. Ön bármikor jogosult kérni a KESCH Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a KESCH Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,

 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,

 • a KESCH Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli

 

A KESCH Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően.

 

 1. Ön bármikor jogosult kérni a KESCH Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A KESCH Kft. törli az Ön személyes adatait, ha

 • a KESCH Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,

 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy

 • a KESCH Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

 

A KESCH Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

  1. Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a KESCH Kft. nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy a következő elérhetőségeink valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:

 • személyesen a székhelyünkön: 1102 Budapest, Kőrösi Cs. S. út 2-4.,

 • e-mail cím: info@kesch.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)

 • telefonszám: +36-1-260-4904

  1. A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:    1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                +36 (1) 391-1400

Fax:                      +36 (1) 391-1410

E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu.

 1. Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

 

 

Az üzenet elküldésével elfogadom, hogy a leírtakkal kapcsolatban a KESCH Kft. munkatársai közvetlenül megkeressen. Az adataim kezelésére vonatkozó adatkezelési tájékoztatót áttekintettem, az abban feltüntetett jogaimat megértettem és az adatkezeléshez önként és kifejezetten hozzájárulok. „Checkbox”

bottom of page